HET EI

Eieren maken al vele honderden jaren een belangrijk
deel uit van het voedsel van mensen. En dat blijft zo.
Ook in Nederland waar jaarlijks ruim 10 miljard (!)
eieren worden geproduceerd. We mogen ons land dan
ook gerust een ei-land noemen.

Gemiddeld eten we zo’n 195 eieren per persoon
per jaar. Driekwart daarvan zijn hele eieren. De rest
is verwerkt, onder meer in koekjes, mayonaise,
eiersalade, pasta’s en advocaat. Iedereen weet wel
hoe een ei eruitziet en smaakt. Maar wat weten we nu
eigenlijk over het ei?

 

SOORTEN EIEREN

 

Het ene ei is het andere niet.

Dat heeft te maken met de verschillende manieren waarop je kippen kunt houden, de houderijsystemen. Kippen die consumptie-eieren leggen, de
zogeheten legkippen, leven in Nederland in één van de vier soorten
houderijsystemen.

INFORMATIE OP DE VERPAKKING

Eierhandelaren zijn wettelijk verplicht om op de eierdoosjes informatie te vermelden over de eieren die erin zitten. Niet alleen over het soort eieren (dus: scharrel-, vrije-uitloop- of biologisch), maar ook over een aantal belangrijke gegevens. Bijvoorbeeld: de naam en het adres van het pakstation, de kwaliteitsklasse, het gewicht van de eieren en de  datum tot wanneer de eieren ten minste houdbaar zijn. Ook moet de verpakking voorzien zijn van de adviestekst: Na aankoop koel bewaren.

Kwaliteitsklasse
Eieren in de winkel zijn altijd van kwaliteitsklasse A. Dit betekent dat ze voldoen aan de voorgeschreven  kwaliteitsnormen van de Europese Unie. Eieren die hier niet aan voldoen, komen niet in de winkel terecht.

Gewichtsklasse
Een gemiddeld ei weegt tussen de 60 en 65 gram. Maar meestal leggen kippen geen ‘gemiddelde’ eieren. Er zijn doosjes eieren in S, M, L en XL, maar je hebt ook doosjes met verschillende maten. Dit staat dan op de verpakking vermeld:
S (small) ei van minder dan 53 gram
M (medium) ei van 53 tot 63 gram
L (large) ei van 63 tot 73 gram
XL (extra large) ei van 73 gram of zwaarder

Houdbaarheid
De Tenminste Houdbaar Tot-datum op de verpakking geeft aan tot wanneer de eieren – mits op de juiste wijze bewaard – in elk geval te gebruiken zijn. Een ei is ten minste vier weken houdbaar. Dat wil niet zeggen dat ze daarna ongeschikt zijn voor consumptie.

EICODE

 

Het eerste cijfer geeft aan hoe de kip gehuisvest is: 0 = biologisch, 1 = vrije uitloop, 2 = scharrel, 3 = kooi. Deze twee letters duiden op
het land van herkomst, bijvoorbeeld NL is Nederland.

De cijfers daarachter geven aan op welk legpluimveebedrijf het ei is gelegd. Alle eieren in de winkel, ook losse eieren, zijn met deze
code gestempeld. Het is dus altijd duidelijk wat de herkomst van een ei is.

Bekijk hier een fragment over de eicode uit ‘Nederland Proeft’.

INFORMATIE OP DE VERPAKKING

Eierhandelaren zijn wettelijk verplicht om op de eierdoosjes informatie te vermelden over de eieren die erin zitten. Niet alleen over het soort eieren (dus: scharrel-, vrije-uitloop- of biologisch), maar ook over een aantal belangrijke gegevens. Bijvoorbeeld: de naam en het adres van het pakstation, de kwaliteitsklasse, het gewicht van de eieren en de  datum tot wanneer de eieren ten minste houdbaar zijn. Ook moet de verpakking voorzien zijn van de adviestekst: Na aankoop koel bewaren.

Kwaliteitsklasse
Eieren in de winkel zijn altijd van kwaliteitsklasse A. Dit betekent dat ze voldoen aan de voorgeschreven  kwaliteitsnormen van de Europese Unie. Eieren die hier niet aan voldoen, komen niet in de winkel terecht.

Gewichtsklasse
Een gemiddeld ei weegt tussen de 60 en 65 gram. Maar meestal leggen kippen geen ‘gemiddelde’ eieren. Er zijn doosjes eieren in S, M, L en XL, maar je hebt ook doosjes met verschillende maten. Dit staat dan op de verpakking vermeld:
S (small) ei van minder dan 53 gram
M (medium) ei van 53 tot 63 gram
L (large) ei van 63 tot 73 gram
XL (extra large) ei van 73 gram of zwaarder

Houdbaarheid
De Tenminste Houdbaar Tot-datum op de verpakking geeft aan tot wanneer de eieren – mits op de juiste wijze bewaard – in elk geval te gebruiken zijn. Een ei is ten minste vier weken houdbaar. Dat wil niet zeggen dat ze daarna ongeschikt zijn voor consumptie.

IS ELKE DAG EEN EITJE WEL VERANTWOORD?

Een ei, daar zit veel in. Eieren zijn een bron van essentiële
voedingsstoffen zoals vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine
D, vitamine E, fosfor, ijzer, zink en jodium. Stuk voor stuk belangrijke
bouwstoffen voor de groei en ontwikkeling van je lichaam.